Refikler Komünü

Yeni bir toplumsallığın ve geleceğin inşasının bugünden başladığı iddiasında olan Refikler; tahakkümün, hiyerarşinin ve ayrıcalığın olmadığı bir dünya hayaliyle ortak yaşam pratikleri yaratmayı ve çoğaltmayı hedefleyen bir komündür.
Komünler, kolektifler kendilerini benzerlerine ve mevcut toplumsal düzene karşı koyuş pratiklerini örgütlemeye çalışan başka topluluklara bir ağ ilişkisi içinde bağlamalı ve bağlanmalıdırlar. Bu bağlar ve bağlanmalar ortak iktisadi dayanışma zeminleri var ettikleri ölçüde sistemin kuşatmasına karşısında daha sağlam durabilme olanakları artacaktır. Yeni bir toplumsallığı çoğaltacak ilişki ağları ve işbirlikleri geliştirmenin olanaklarının çoğaltıldığı alandır. Başkalarının da yaşamını kolaylaştırmayı, dayanışmayı çoğaltabilecek güç biriktirme alanıdır da.

Sözümüzü Çoğalttığımız Zeminler

Üretici ve Kooperatifler Pazarları
Temiz Ve Adil Üretim

Ziyaret ve Refakat

Bizi ziyaret etmek isteyebilir, misafirimiz olmak isteyebilir, gönüllü olarak çiftlikteki uğraşlarımızda bize eşlik etmek isteyebilirsiniz veya yol arkadaşı olarak refiklere katılmak da isteyebilirsiniz bütün bu düşüncelerinizde refikler komünü ile alakalı sorularınız da olabilir.

Çoğaltılabilir Bir Yaşam

Yaşam olanaklarını üretmenin ve bu üretimi doğayı tahrip etmeden, herhangi bir alanda tahakküm örgütlemeden sürdürülebilir ve çoğaltılabilir bir yaşam alanı yaratmak ve bu alanın çevresini etkileme, değiştirme zeminidir.

Üretim

Derdimiz, iktisadımızı örgütlediğimiz bu alanda daha iyisini yapmaya çalışırken bu iyinin tariflendiği ve çoğaltılabilir olduğu zeminleri örgütlemektir. Bu sebeple, ürettiklerimizin kullanan kişiye ulaşmasına kadar gösterdiğimiz özen kar ve rekabetçi kabul ve mantıktan uzak, paylaşımcı ve çoğaltıcı yeni bir toplumsallığın kabul ve algısını oluşturmak üzere şekilleniyor.​

Tüketim

Tüketim alışkanlıklarımızı eleştirinin konusu yapıyoruz, tüketim algısının eleştirisini, tüketim toplumunda yaşadığımızın bilgisiyle önemsiyoruz. Tüketim toplumu ve ideolojisinin yandaşı uzmanlık ideolojisine karşı uyanıklığı daim kılıp, insanın öğrenme-bilme yetisini öne çıkarıyor, bütünsel bilgiyi önemsiyoruz.

YOLDAŞLIK

Örgütleme çabasına girdiğimiz yaşamın, bir seyir- süreç olduğunu, bu sürecin sonucundan test edilemeyeceğini, belirsizliklerle yürüme cesareti gerektirdiğini, varılacak bir yer olmadığını, bütünsel bir varoluş hali olduğunu, bu sürecin hazır özneleri olmadığımızı, bu sürecin öznesi olmanın değişim iradesi ve ısrarından, sebat etmekten geçtiğini, kendimize vaat ettiğimiz özgürlüğe tahammül gücümüz olmadığını, bu gücü ancak bir toplumsallık içinde bulabileceğimizi, bu hususta göstereceğimiz irade ve çabayı bir başkası dolayımıyla tarif etmeyi dışarıda bırakmayı, yaşantımızın ve içinde olmayı örgütlemeye çalıştığımız toplumsallığın öznesi olmayı, dostluğu, yol arkadaşlığını, kendini yol arkadaşına teslim edebilme güvenini, açıklığın ve yanlışlarını kabul edebilmenin yaşamı kolaylaştırıcılığını, her insanın yapabilme potansiyeline sahip olduğunu, istediğimiz yaşamı gerçekleştirmenin önündeki en büyük engelin kendimiz olduğunu ,bu sürecin gerilimli bir süreç olacağını, bu süreçte çözüm üretmeyi sürdürmenin önemini unutmadan yürüyoruz.


Yanılsamalarımızın Farkına Varmak

Yanılsamalarımızın farkına varmak, kabullerimizin değiştiği anlamına gelmez. Çünkü kurulmuş bir anlamın içinden gelmekteyiz ve anlam görmeden önce geldiği için, görme anını bu anlam belirler genellikle. Sorgulama seviyesinde yol alma derdinde olan biri olsak bile, gündelik akış içinde sorgulamasız ve rutin seviyesinde yol almayı sürdürürüz. Her aklımıza gelene, her gördüğümüze verdiğimiz tepkiye, her soruya hazırladığımız cevaba, hele hele duygularımıza seslenen her jeste ve yakınlığa soru sorma ısrarını sürdürme iradesi göstermedikçe alışageldiğimiz anlam galebe çalar ve fikrimizi- fiilimizi tayin eder.

Gündelik Hayat

Komün çözümdür. Komün, hem tek başına var olabilmek, hem de başkalarıyla toplumsalın sorumluluğunu alarak var olabilmek anlamına gelen mikro toplumsal bir yapı olarak, içinde bulunduğumuz atomizasyona karşı çözümdür. Eğitilerek içine doğduğumuz yapıya entegre olmamızı ve çıkış yollarına yönelmemizi engelleyen zihniyet kabullerini değiştirebilmek, kırabilmek için çözümdür. Ve aynı zamanda iktisaden sıkıştırılmışlığımıza, kuşatılmışlığımıza çözümdür.

Çalışmayı Yaşam Uğraşı Olarak Görmek

Çok organize ve düzenli olmak, çok hesap kitapla uğraşmak istemiyoruz. Çok çalıştığımız zamanlar da oluyor, gevşek çalıştığımız zamanlarda. Yaşamı sadeleştirme ve basitleştirmeden yanayız. Kendine yeterliliği önemsiyor, yaptıklarımızın ‘’ zenginleşmenin’’ konusu haline gelmemesine dikkat ediyoruz. Bakkal kalalım, market olmayalım diyoruz.

Refiklere Yaz Geldi

Refikler Fethiye

Şifalı Bitkilerin Toplama sezonunu açtık. Karabaş lavantası topladık.

Refikler Bayramiç

El Emeği göz nuru susamlarımızdan Tahin yaptık

Refikler Fethiye

Yeni Sezon Balımızı Süzdük. Püren Balı, Sandal Balı ve Çiçek Balımız var

Refikler Bayramiç

Salçalarımız Çok sevildi. Bu yıl domatesin biberin ekimini çoğalttık

Ürettiklerimiz

Şifalı Bitkilerimiz

Yağlar ve Hidrolatlar

Diğer Ürettiklerimiz

Tasarlıyoruz ve Yapıyoruz

Yeniden tasarlıyoruz, belki de her şeyi yeniden tasarlamayı ve yapmayı düşünmemiz gerekiyor, gerekecek. Bizden önce tasarlanmış ve eylenmiş olanları yok saymak anlamında değil, ama oralara takılıp kalmanın, bugün önümüze çıkan sorunlara çözüm üretme için sanki bir kalıpmışçasına ele alınma riskini bertaraf etmek için yeniden tasarlamayı aklımızdan çıkarmayacağız.

okuma listemiz

Bu seyirde yazdıkları ile bize katkıda bulunanlar oldu. Adorno, Bookchin, Ranciere, Hollaway, May, İllich bunların başlıcaları. Başka birileri de okuyor bu arkadaşları, ama biz başka bir yerden okuduk, bir peygamber arayışıyla değil, önümüze hazır bir formül koysunlar diye değil, çözüm yolu göstersinler, akıl versinler diye değil. Kurmaya çalıştığımız yaşam eyleyişinde zihnimizi kışkırtsınlar diye okuduk. O yüzden başkalarından farklı sonuçlara vardık. Entelektüel sportif ve mastürbatif faaliyet değildi derdimiz.
Theodor W. Adorno

Minima Moralia

Aydınlanmanın Diyalektiği

Kültür Endüstrisi – Kültür Yönetimi

Teori ve Pratik Üzerine Bir Tartışma 

Negatif Diyalektik

Murray Bookchin

Özgürlüğün Ekolojisi

Toplumsal Ekoloji Ve Komünalizm

Ekolojik Bir Topluma Doğru

Toplumu Yeniden Kurmak

Toplumsal Ekolojinin Felsefesi

 

Jacques Ranciere

Cahil Hoca

Özgürleşen Seyirci

Nasıl Bir Zamanda Yaşıyoruz?

Kurmacanın Kıyıları

Siyasalın Kıyısında

 

John Holloway

Kapitalizmde Çatlaklar Yaratmak

Küreselleşme Çağında Para ve Sınıf Mücadelesi

İktidar Olmadan Dünyayı Değiştirmek

Öfke Günleri 

Kapitalizmin İçinde, Kapitalizme Karşı ve Kapitalizmin Ötesinde

ivan illich

Okulsuz Toplum

Şenlikli Toplum

Tüketim Köleliği

İşsizlik Hakkı

Gölge İş

 

Rollo May

 

Yaratma Cesareti

Varoluşun Keşfi

Güç Ve Masumiyet

Kafese Konan Adam 

 

Tartışmalar

Dünyayı çözümleme anlama çabasında olanlardan bir farkımız var, çok önemli bir fark, hemen şimdi kendimize vaadettiğimizi yapmak ve yaşamak.


Birlikte Yaşam

Uzun süredir bir aradayız ve bir ilkesel zemin üzerinden sürüyor birlikteliğimiz. Bir yaşam birlikteliğinden bahsediyoruz. Başka türlü bir yaşam, yeni bir toplumsallığın var edilme iddiasındayız. Yaşam detaylarda, alışkanlıklarda, kabullerde, algıda, gündelik davranışlarda örülür. Her birinin ideolojik zeminleri vardır bunların. Bu zeminlere dair cümleler kurarız, bu cümleler meşruiyetleri ifade eder. İçinden geldiğimiz toplumsalın meşruiyetini ( ki mülkiyet ve hiyerarşi üzerine kurulmuştur) cümlelerde, davranışlarda somutlarız. Bunun dışına çıkma ve başka bir toplumsallık iddiası, başka bir birlikte yaşam iddiası da yeni bir meşruiyet zemini kurma iddiasıdır. Ve cümlelerle, davranışlarla kendini ortaya koyar. Bu bir geçiş seyridir şüphesiz. Birden bire bir geçiş, değişim olmayacaktır. Ama bu geçişi gerçekleştirecek olan, meşruiyetin zeminini tarif etmektir. Bu konuda ilkesel zemin çerçevesinde hiza alınacak bir meşruiyet kurmaktır. İçinde bulunduğumuz topluluk bir ilkesel zemin tarifiyle başladığı, kendisine bir meşruiyet zemini tarif ettiği ve bu zeminden hiza alarak eleştirelliği baki kılmaya özen gösterdiği için varlığını gelişerek sürdürebilmektedir.

NASIL BİR KOOPERATİF TAHAYYÜL EDİYORUZ
Kooperatifçilik geçimsizlik ruhuna aykırıdır. O yaratıcıdır ve dünyanın bütün halkını-iş, ırk, din veya toplumsal duruma bakmadan-kendisine katılmaya ve onun yönetiminde eşit haklardan faydalanmaya çağırmaktadır. NASIL BİR KOOPERATİF TAHAYYÜL EDİYORUZ! Kooperatifin kelime anlamı ortaklaşa iş…
Kır Kent Ağı 18-19 Temmuz’da Refikler Bayramiç’te
Bir çağrımız var! Bir araya gelmeye ve yapabileceklerimizi konuşmaya dair… Umutluyuz: Kendimizi yeryüzündeki canlılardan sadece biri olarak gördüğümüzden ve böylece doğanın içinde ve ondan yanaolan canlıların tartışılmaz çoğunluğu içinde yer aldığımızdan. Heyecanlıyız: Doğanın ve…
Sorarak yürüyoruz
Eyleyiş zamanı henüz-değil olarak var olan dünyayı şimdi yaşamaktır.Böylelikle kendi gündemimizi belirler, kendi gerçek güneşimiz haline geliriz. Bizim zamanımız, kendi dünyamızda, henüz var olmayan, henüz-değil olarak var olan dünyayı yaşamanın zamanıdır. Henüz var olmayan…

Meselemiz tahakküm, hiyerarşi ve ayrıcalık üretmeyen bir perspektifle dünyayı anlamak ve yeniden kurma çabasına girmektir. Birbirimizi çoğaltılabilir zeminlerde bulma dileğiyle. ​


Refikler Bayramiç

Zeytinli Köyü
Bayramiç / Çanakkale
Tel: +90 541 558 24 34

Refikler Fethiye

Çenger Köyü
Fethiye / Muğla
Tel: +90 542 674 00 78

Bayramiç Değişim Kooparatifi

Bayramiç Çanakkale
Tel: +90 532 064 81 63