admin

NASIL BİR KOOPERATİF TAHAYYÜL EDİYORUZ

Kooperatifçilik geçimsizlik ruhuna aykırıdır. O yaratıcıdır ve dünyanın bütün halkını-iş, ırk, din veya toplumsal duruma bakmadan-kendisine katılmaya ve onun yönetiminde eşit haklardan faydalanmaya çağırmaktadır. NASIL BİR KOOPERATİF TAHAYYÜL EDİYORUZ! Kooperatifin kelime anlamı ortaklaşa iş yapmak olarak tanımlanır. Bununla birlikte, temelinde yardım, dayanışma duygusu ve iş başarma amacı olan ortak hareket etme, kendi kendine yardım etme, ortakların menfaatini koruma gibi anlamlara gelmektedir. Kooperatif kendi başına çözücü geliştirici, kurucu bir yapı değildir.… Daha fazlasını oku »NASIL BİR KOOPERATİF TAHAYYÜL EDİYORUZ

Kır Kent Ağı 18-19 Temmuz’da Refikler Bayramiç’te

Bir çağrımız var! Bir araya gelmeye ve yapabileceklerimizi konuşmaya dair… Umutluyuz: Kendimizi yeryüzündeki canlılardan sadece biri olarak gördüğümüzden ve böylece doğanın içinde ve ondan yanaolan canlıların tartışılmaz çoğunluğu içinde yer aldığımızdan. Heyecanlıyız: Doğanın ve onun bir parçası olan kendi renklerini korumak için direnen, evreni ve yeryüzünü evi olarak göreninsanların her zaman var olduğunu ve bundan sonra da hep var olacağını bildiğimizden. Kaygılıyız, rahatsızız: gıdanın, suyun, havanın kirletilmesinden, büyük çıkarların konusu… Daha fazlasını oku »Kır Kent Ağı 18-19 Temmuz’da Refikler Bayramiç’te

Sorarak yürüyoruz

Eyleyiş zamanı henüz-değil olarak var olan dünyayı şimdi yaşamaktır.Böylelikle kendi gündemimizi belirler, kendi gerçek güneşimiz haline geliriz. Bizim zamanımız, kendi dünyamızda, henüz var olmayan, henüz-değil olarak var olan dünyayı yaşamanın zamanıdır. Henüz var olmayan dünyayı onu yaşayarak yaratırız. Dünyanın organik bahçivanları, bitkilerle  daha az saldırgan bir ilişki kurmak için devrimi beklemez ; bunu şimdi yaparlar. Oslo daki ücretsiz ulaşım sistemi hareketi, ulaşım ücretlerinin indirilmesi için hükümetle kulis yapmaz, sadece insanların… Daha fazlasını oku »Sorarak yürüyoruz

farklı özdeşlik ve karekter maskeleri

Bu ikileme verilecek üç basit yanıt söz konusudur ; ancak bunların hiç birisi yeterli değildir.Birincisi yapısalcı bir tartışmadır. Yapısalcı dünya kavramı, toplumu bu karakter maskelerinin etkileşimi olarak, toplumsal ilişkilerin taşıyıcıları arasındaki yapısal antagonizma olarak görür. İnsanlar, kapitalizm tarafından yaratılan bir duruma indirgenir. Daha doğrusu, yapısalcı bakış açısına göre, burada bir indirgeme söz konusu değildir. İnsanlar, kapitalizm tarafından yaratılan bir durumdadır. Bizler, kapitalizm tarafından yaratılan özneler oluruz. İşçi sınıfı ,soyut emeğin… Daha fazlasını oku »farklı özdeşlik ve karekter maskeleri

Soyut Emek

İnsanları uyumlu olmaya zorlayan evrensel baskı, kapitalist toplumsal ilişkilerin bağından kaynaklanır. Protesto düzenleyebilir, bağırıp çağırabilir, taş atabiliriz ; ancak sonrasında, kapitalist toplumsal ilişkilerin bağı bizi sarar ve gerisin geri sitemin içine çeker gibi olur. G8 toplantılarına gidip öfkemizi haykırırız, peki ya sonra ne olur ? Yine karnımızı doyurmamız gerekir yiyecek satın alabilecek parayı bulmak için emek gücümü yine satmak ya da bir şekilde sermayeye boyun eğmek zorunda kalırız. Fabrika işgal… Daha fazlasını oku »Soyut Emek

Kapitalizm’de Çatlaklar Yaratmak

      ‘’Hayır, kapitalizmi izlemeyi  redediyoruz, farklı bir yoldan gideceğiz, yaşantımızı farklı bir tarzla biçimlendireceğiz, daha farklı toplumsal ilişkiler kuracağız, henüz var olmayan dünyayı burada ve şimdi yaratacağız ‘’       Protesto ediyoruz ve daha da fazlasını yapıyoruz. Yapıyoruz ve yapmalıyız. Ama yalnızca protesto edersek, güçlü olanın gündemi belirlemesine izin veririz. …Radikal ve devrimci düşüncenin zamansal boyutlarında değişimler yaşandı….sabırdan devrimci bir erdem olarak söz etmek ya da  ‘’gelecekteki devrimden’’ bahsetmek artık  bir… Daha fazlasını oku »Kapitalizm’de Çatlaklar Yaratmak

Tahakkümün bütün tarzları

Adorno, tarihi, rasyonun kendi tanımladığı her şey üzerinde rasyonel hakimiyetin tarihi olarak görür. Kendinden farklı olan üzerinde ( doğa, duygular vd.), insan ve benim ‘’ rasyonelimi’’ paylaşmayan tüm insanlar üzerinde hakimiyet.‘’ Sınıf savaşı, hakim rasyonelin diğer belirtiler gibi bir belirtisidir.’’ Kabullerin Sorgulanmayışı İdeoloji tartışmasını yukarıdaki yazıda ve birçok sol düşünürde gördüğümüz bir takım temel kabuller sakatlar. İdeolojinin, bir anlamda insanın tasavvur ve tahayyül dünyasının, toplumsalın kurucu ögesi olduğunun anlaşılmasını ve… Daha fazlasını oku »Tahakkümün bütün tarzları

Süreyya Karacabey – Gündelik Hayata Direnmek

“Direniş, sadece büyük politik karar anlarının eşlik edicisi değildir, direniş aslında bir formun dışına çıkmak için verilen kocaman bir mücadeledir, evde çocuğunuza bakarken, iş yerinizde işinizi yaparken hatta alışveriş yaparken bile bir formun içinde olduğunuza ayılmadıkça kullandığınız bütün muhalif sözcükler kırık cam parçaları gibi ağzınıza batar ve kanatır dilinizi. Bir formun yapısal dönüşümü için uğraşmak zor bir iştir, kavramsal bir çerçeveyi dışsal biçimde kabul etmek kolaydır, bir dünya görüşü edinmek… Daha fazlasını oku »Süreyya Karacabey – Gündelik Hayata Direnmek

komplo teorileri ve denetimi çağırmak

Devleti ve denetimi çağırmak Öncelikle komplo teorisi nedir konusuna değinmeye çalışacağım. Herhangi bir toplumsal alanda ( toplumsaldan kasıt en geniş anlamıyladır, insanlığın yaşamındaki bütün ilişkilenme tarzlarını , iktisat, siyaset, gelenek, görenek, aile vb. vb her şeyi kapsamaktadır) oluşan gelişen durum ve durumları bir ya da kısıtlı birkaç nedene bağlamak şeklinde zuhur eder, komplo teorileri.  Bir yanıyla da insanın nedenselliklerin bağ ve bağlantılarını görmek için kafa yormak yerine kolayca konformizmi seçmesi… Daha fazlasını oku »komplo teorileri ve denetimi çağırmak

‘’ Başka bir dünya mümkün ‘’ değildir

‘’ Başka bir dünya mümkün ‘’ değildir, çünkü: ‘’Başka bir dünya mümkündür’’ diyenler ; Hem başka bir dünya isteyip hem de bu dünyanın tüketim nimetlerinden faydalanmaktan vazgeçmeyi düşünmedikçe, Özel mülk, ayrıcalık ve iktidar talep etmenin gayrı meşru olduğunu kabul etmedikçe, Çekirdek aile kurup, kendi özel mülk ve iktidar alanını örgütlemeyi sürdürmekten vazgeçmedikçe, Hali hazır dünyada edindiği, konum, durum, bilgi,  meslek vb. ile edindiği ayrıcalıkları meşru görmeye ve bu ayrıcalıkları hak… Daha fazlasını oku »‘’ Başka bir dünya mümkün ‘’ değildir