Tartışmalar

 • NASIL BİR KOOPERATİF TAHAYYÜL EDİYORUZ
  Kooperatifçilik geçimsizlik ruhuna aykırıdır. O yaratıcıdır ve dünyanın bütün halkını-iş, ırk, din veya toplumsal duruma bakmadan-kendisine katılmaya ve onun yönetiminde eşit haklardan faydalanmaya çağırmaktadır. NASIL BİR KOOPERATİF TAHAYYÜL EDİYORUZ! Kooperatifin kelime anlamı ortaklaşa iş yapmak olarak tanımlanır. Bununla birlikte, temelinde yardım, dayanışma duygusu ve iş başarma amacı olan ortak hareket etme, kendi kendine yardım etme,… Daha fazlasını oku »NASIL BİR KOOPERATİF TAHAYYÜL EDİYORUZ
 • Kır Kent Ağı 18-19 Temmuz’da Refikler Bayramiç’te
  Bir çağrımız var! Bir araya gelmeye ve yapabileceklerimizi konuşmaya dair… Umutluyuz: Kendimizi yeryüzündeki canlılardan sadece biri olarak gördüğümüzden ve böylece doğanın içinde ve ondan yanaolan canlıların tartışılmaz çoğunluğu içinde yer aldığımızdan. Heyecanlıyız: Doğanın ve onun bir parçası olan kendi renklerini korumak için direnen, evreni ve yeryüzünü evi olarak göreninsanların her zaman var olduğunu ve bundan… Daha fazlasını oku »Kır Kent Ağı 18-19 Temmuz’da Refikler Bayramiç’te
 • Sorarak yürüyoruz
  Eyleyiş zamanı henüz-değil olarak var olan dünyayı şimdi yaşamaktır.Böylelikle kendi gündemimizi belirler, kendi gerçek güneşimiz haline geliriz. Bizim zamanımız, kendi dünyamızda, henüz var olmayan, henüz-değil olarak var olan dünyayı yaşamanın zamanıdır. Henüz var olmayan dünyayı onu yaşayarak yaratırız. Dünyanın organik bahçivanları, bitkilerle  daha az saldırgan bir ilişki kurmak için devrimi beklemez ; bunu şimdi yaparlar.… Daha fazlasını oku »Sorarak yürüyoruz
 • farklı özdeşlik ve karekter maskeleri
  Bu ikileme verilecek üç basit yanıt söz konusudur ; ancak bunların hiç birisi yeterli değildir.Birincisi yapısalcı bir tartışmadır. Yapısalcı dünya kavramı, toplumu bu karakter maskelerinin etkileşimi olarak, toplumsal ilişkilerin taşıyıcıları arasındaki yapısal antagonizma olarak görür. İnsanlar, kapitalizm tarafından yaratılan bir duruma indirgenir. Daha doğrusu, yapısalcı bakış açısına göre, burada bir indirgeme söz konusu değildir. İnsanlar,… Daha fazlasını oku »farklı özdeşlik ve karekter maskeleri
 • Soyut Emek
  İnsanları uyumlu olmaya zorlayan evrensel baskı, kapitalist toplumsal ilişkilerin bağından kaynaklanır. Protesto düzenleyebilir, bağırıp çağırabilir, taş atabiliriz ; ancak sonrasında, kapitalist toplumsal ilişkilerin bağı bizi sarar ve gerisin geri sitemin içine çeker gibi olur. G8 toplantılarına gidip öfkemizi haykırırız, peki ya sonra ne olur ? Yine karnımızı doyurmamız gerekir yiyecek satın alabilecek parayı bulmak için… Daha fazlasını oku »Soyut Emek
 • Kapitalizm’de Çatlaklar Yaratmak
        ‘’Hayır, kapitalizmi izlemeyi  redediyoruz, farklı bir yoldan gideceğiz, yaşantımızı farklı bir tarzla biçimlendireceğiz, daha farklı toplumsal ilişkiler kuracağız, henüz var olmayan dünyayı burada ve şimdi yaratacağız ‘’       Protesto ediyoruz ve daha da fazlasını yapıyoruz. Yapıyoruz ve yapmalıyız. Ama yalnızca protesto edersek, güçlü olanın gündemi belirlemesine izin veririz. …Radikal ve devrimci düşüncenin zamansal boyutlarında… Daha fazlasını oku »Kapitalizm’de Çatlaklar Yaratmak
 • Tahakkümün bütün tarzları
  Adorno, tarihi, rasyonun kendi tanımladığı her şey üzerinde rasyonel hakimiyetin tarihi olarak görür. Kendinden farklı olan üzerinde ( doğa, duygular vd.), insan ve benim ‘’ rasyonelimi’’ paylaşmayan tüm insanlar üzerinde hakimiyet.‘’ Sınıf savaşı, hakim rasyonelin diğer belirtiler gibi bir belirtisidir.’’ Kabullerin Sorgulanmayışı İdeoloji tartışmasını yukarıdaki yazıda ve birçok sol düşünürde gördüğümüz bir takım temel kabuller… Daha fazlasını oku »Tahakkümün bütün tarzları
 • Süreyya Karacabey – Gündelik Hayata Direnmek
  “Direniş, sadece büyük politik karar anlarının eşlik edicisi değildir, direniş aslında bir formun dışına çıkmak için verilen kocaman bir mücadeledir, evde çocuğunuza bakarken, iş yerinizde işinizi yaparken hatta alışveriş yaparken bile bir formun içinde olduğunuza ayılmadıkça kullandığınız bütün muhalif sözcükler kırık cam parçaları gibi ağzınıza batar ve kanatır dilinizi. Bir formun yapısal dönüşümü için uğraşmak… Daha fazlasını oku »Süreyya Karacabey – Gündelik Hayata Direnmek
 • komplo teorileri ve denetimi çağırmak
  Devleti ve denetimi çağırmak Öncelikle komplo teorisi nedir konusuna değinmeye çalışacağım. Herhangi bir toplumsal alanda ( toplumsaldan kasıt en geniş anlamıyladır, insanlığın yaşamındaki bütün ilişkilenme tarzlarını , iktisat, siyaset, gelenek, görenek, aile vb. vb her şeyi kapsamaktadır) oluşan gelişen durum ve durumları bir ya da kısıtlı birkaç nedene bağlamak şeklinde zuhur eder, komplo teorileri.  Bir… Daha fazlasını oku »komplo teorileri ve denetimi çağırmak
 • ‘’ Başka bir dünya mümkün ‘’ değildir
  ‘’ Başka bir dünya mümkün ‘’ değildir, çünkü: ‘’Başka bir dünya mümkündür’’ diyenler ; Hem başka bir dünya isteyip hem de bu dünyanın tüketim nimetlerinden faydalanmaktan vazgeçmeyi düşünmedikçe, Özel mülk, ayrıcalık ve iktidar talep etmenin gayrı meşru olduğunu kabul etmedikçe, Çekirdek aile kurup, kendi özel mülk ve iktidar alanını örgütlemeyi sürdürmekten vazgeçmedikçe, Hali hazır dünyada… Daha fazlasını oku »‘’ Başka bir dünya mümkün ‘’ değildir
 • Uyuşmazlık- Ranciere
  İşte bu şekilde hiçbir şey kendinde politik değildir. Fakat bu iki mantığın buluşmasına meydanveriyorsa, herhangi bir şey politik hale gelebilir. Aynı şey bir seçim, bir grev, bir gösteri politikayameydan verebilir de vermeyebilir de. Bir grev, daha büyük bir paydan ziyade reformlar istediğinde yada ücretlerin yetersizliğinden ziyade otorite ilişkilerine saldırdığında politik değildir. İşyerini topluluklabağıntısı içerisinde belirleyen… Daha fazlasını oku »Uyuşmazlık- Ranciere
 • ‘’ANLAM GÖRMEDEN ÖNCE GELİR’’
  ‘’Gerçekliği algılamak her zaman anlamlandırmadır.’’ Kabullerimiz, algı düzeneklerimiz, görme biçimimizgerçekliği, olguları ve durumları nasıl algılayacağımızı ve nereye yerleştireceğimizi tayin eder. Gerçekliğinrutin ve sorgulamasız algılaması olarak adlandırabiliriz bu durumu. Bu durumun dışına, yani sorgulamanındüzeyine geçmiş olsak ta, genelde, gündelik akış içinde rutin ve sorgulamasız düzeyde kalma eğiliminisürdürürüz. Alışkanlığın gücü ile. Hangi alışkanlığın, kişilik ve kimlik mülkü… Daha fazlasını oku »‘’ANLAM GÖRMEDEN ÖNCE GELİR’’
 • insan olma hali – bireysellik/toplumsallık ve görünür olma arzusu üzerine iç içe geçmiş tartışmalar
  İnsan olma hali “İnsan ne ile yaşar? Ya da ne’siz yaşayamaz?” temel bir soru olarak gelişiyor kafamda. İnsanı, insan yapan – diğer hayvanlardan ayıran – ‘şey’ nedir? Akıl sahibi olması – ekonomik ilişkilerin belirleyici olduğu bir toplumda yaşaması – kaygıları, beklentileri ile dünyayı tahayyül ediyor oluşu … gibi cevaplar ötesinde bir cevap düşünüyorum; çünkü bu… Daha fazlasını oku »insan olma hali – bireysellik/toplumsallık ve görünür olma arzusu üzerine iç içe geçmiş tartışmalar
 • ÇOĞALTILABİLİR BİR YAŞAM, İKTİSAT VE KARŞI KOYUŞ MODELİ OLARAK KOMÜN
  Komün, hem tek başına, hem de başkalarıyla toplumsalın sorumluluğunu alarak var olabilmekanlamına gelen mikro toplumsal bir yapı olarak, iktidar, hiyerarşi ve ayrıcalıklar üzerine kurulmayacakbir toplumun kuruluşunun temel yapı taşıdır. Hem tek tek özneler hem de topluluk için  ‘’ şenlikli’’ birörgütleniş ve yaşam kurmaktır. Kapitalizmin iktisadi zorunun karşısında güçlü durabilmenin yoludur.Yalnız olmadığımız ve yalnız kalmayacağımız bilgisiyle… Daha fazlasını oku »ÇOĞALTILABİLİR BİR YAŞAM, İKTİSAT VE KARŞI KOYUŞ MODELİ OLARAK KOMÜN
 • Dayanışma İktisadı İçin Ağlar Örmek
  Yaşantımızın her alanına hükmedilmesine karşı koyma çabalarının parça parça da olsa giderek yaygınlaştığı, çoğu kez el yordamıyla ve naifçe seyrettiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu parçalılık hali ve bireysel kalma halleri, karşı koyma potansiyellerinin etki yaratma süreçleri örgütlemesinin önünde engel oluşturuyor. Dünyanın hali, ekolojik yıkımın göstergeleri, gıda üzerinden dayatılanlar, yaşama alanlarının tahribi ve özelleştirilmeleri vd. konular… Daha fazlasını oku »Dayanışma İktisadı İçin Ağlar Örmek
 • GELECEĞİN İNŞASI BUGÜNDEN BAŞLAR
  Tahakküm, hiyerarşi ve ayrıcalık üreten bir toplumdan geldiğimiz bilgisiyle, bunları dışarıda bırakan bir yaşam mümkündür iddiasıyla, her türlü tahakküm, eşitsizlik ve ayrıcalık ilişkisinin meşruiyetinin ve giderek kendisinin reddi kabulüyle, mevcut halimizi birlikte değiştirmek ve istediğimiz yaşama dair çoğaltıcı bir çabada olmak için bir aradayız. Aşağıdaki hususları istediğimiz yaşamı şekillendirecek çoğaltıcı yol ve yöntemler olarak görüyoruz.… Daha fazlasını oku »GELECEĞİN İNŞASI BUGÜNDEN BAŞLAR