admin

Uyuşmazlık- Ranciere

İşte bu şekilde hiçbir şey kendinde politik değildir. Fakat bu iki mantığın buluşmasına meydanveriyorsa, herhangi bir şey politik hale gelebilir. Aynı şey bir seçim, bir grev, bir gösteri politikayameydan verebilir de vermeyebilir de. Bir grev, daha büyük bir paydan ziyade reformlar istediğinde yada ücretlerin yetersizliğinden ziyade otorite ilişkilerine saldırdığında politik değildir. İşyerini topluluklabağıntısı içerisinde belirleyen ilişkileri yeniden şekillendirdiğinde ise politiktir.Hanenin içi, içerisinde iktidar ilişkilerinin iş başında olduğunu gösteren yalın bir… Daha fazlasını oku »Uyuşmazlık- Ranciere

‘’ANLAM GÖRMEDEN ÖNCE GELİR’’

‘’Gerçekliği algılamak her zaman anlamlandırmadır.’’ Kabullerimiz, algı düzeneklerimiz, görme biçimimizgerçekliği, olguları ve durumları nasıl algılayacağımızı ve nereye yerleştireceğimizi tayin eder. Gerçekliğinrutin ve sorgulamasız algılaması olarak adlandırabiliriz bu durumu. Bu durumun dışına, yani sorgulamanındüzeyine geçmiş olsak ta, genelde, gündelik akış içinde rutin ve sorgulamasız düzeyde kalma eğiliminisürdürürüz. Alışkanlığın gücü ile. Hangi alışkanlığın, kişilik ve kimlik mülkü ile yaşama alışkanlığının. Birşeyleri fark etmiş, öğrenmiş olmak kabullerimizin değiştiği anlamına gelmez, bildiğimiz gibi. Adorno’nundeyişiyle… Daha fazlasını oku »‘’ANLAM GÖRMEDEN ÖNCE GELİR’’

insan olma hali – bireysellik/toplumsallık ve görünür olma arzusu üzerine iç içe geçmiş tartışmalar

İnsan olma hali “İnsan ne ile yaşar? Ya da ne’siz yaşayamaz?” temel bir soru olarak gelişiyor kafamda. İnsanı, insan yapan – diğer hayvanlardan ayıran – ‘şey’ nedir? Akıl sahibi olması – ekonomik ilişkilerin belirleyici olduğu bir toplumda yaşaması – kaygıları, beklentileri ile dünyayı tahayyül ediyor oluşu … gibi cevaplar ötesinde bir cevap düşünüyorum; çünkü bu cevapların herhangi biri ‘tek başına’ olası bir cevap olamıyor; diğer tanımların içerisinde çoğalıyor. En makul… Daha fazlasını oku »insan olma hali – bireysellik/toplumsallık ve görünür olma arzusu üzerine iç içe geçmiş tartışmalar

ÇOĞALTILABİLİR BİR YAŞAM, İKTİSAT VE KARŞI KOYUŞ MODELİ OLARAK KOMÜN

Komün, hem tek başına, hem de başkalarıyla toplumsalın sorumluluğunu alarak var olabilmekanlamına gelen mikro toplumsal bir yapı olarak, iktidar, hiyerarşi ve ayrıcalıklar üzerine kurulmayacakbir toplumun kuruluşunun temel yapı taşıdır. Hem tek tek özneler hem de topluluk için  ‘’ şenlikli’’ birörgütleniş ve yaşam kurmaktır. Kapitalizmin iktisadi zorunun karşısında güçlü durabilmenin yoludur.Yalnız olmadığımız ve yalnız kalmayacağımız bilgisiyle kendimize ve başkalarına güveni örgütlediğimizbir yaşam alanıdır. Gücünü, varlığını ve sürdürülebilmesini öncelikle kabullerini değiştirmiş/değiştirme yolunda… Daha fazlasını oku »ÇOĞALTILABİLİR BİR YAŞAM, İKTİSAT VE KARŞI KOYUŞ MODELİ OLARAK KOMÜN

Dayanışma İktisadı İçin Ağlar Örmek

Yaşantımızın her alanına hükmedilmesine karşı koyma çabalarının parça parça da olsa giderek yaygınlaştığı, çoğu kez el yordamıyla ve naifçe seyrettiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu parçalılık hali ve bireysel kalma halleri, karşı koyma potansiyellerinin etki yaratma süreçleri örgütlemesinin önünde engel oluşturuyor. Dünyanın hali, ekolojik yıkımın göstergeleri, gıda üzerinden dayatılanlar, yaşama alanlarının tahribi ve özelleştirilmeleri vd. konular hemen herkesin üç aşağı beş yukarı malumu. Burada bunları tekrar etmenin çok anlamı yok. Mevcut… Daha fazlasını oku »Dayanışma İktisadı İçin Ağlar Örmek

GELECEĞİN İNŞASI BUGÜNDEN BAŞLAR

Tahakküm, hiyerarşi ve ayrıcalık üreten bir toplumdan geldiğimiz bilgisiyle, bunları dışarıda bırakan bir yaşam mümkündür iddiasıyla, her türlü tahakküm, eşitsizlik ve ayrıcalık ilişkisinin meşruiyetinin ve giderek kendisinin reddi kabulüyle, mevcut halimizi birlikte değiştirmek ve istediğimiz yaşama dair çoğaltıcı bir çabada olmak için bir aradayız. Aşağıdaki hususları istediğimiz yaşamı şekillendirecek çoğaltıcı yol ve yöntemler olarak görüyoruz. Hiyerarşik düzenekleri meşru görmemek, eleştirel bir yaklaşımla gündelik yaşam içindeki tezahürlerini deşifre etmek ve dışarıda… Daha fazlasını oku »GELECEĞİN İNŞASI BUGÜNDEN BAŞLAR